środa, 13 czerwca 2018

Bawimy się z

Tulli handmadeDo wygrania 

ekstra worko- plecak. 

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz

Tulli handmade

- sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie komentarza z odpowiedzią
- dla kogo grasz o super worko-plecak
.

3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB  oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy.  

Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz mój blog i zostawisz po sobie znak komentując -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !   Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz nas na instagramie @kropeczkamoja -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !

Bawimy się do do 10.07.2018r godz. 23.59.

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Kropeczka Moja.

2. Nagroda w każdym konkursie jest przekazywana przez sponsora nagrody - wymienionego w plakacie konkursowym i zasadach konkursu. Sponsor nagrody pokrywa koszty wysyłki.

3. Konkurs przeprowadzany jest na blogu https://kropeczkamoja.blogspot.com/  oraz  Fanpage’a https://www.facebook.com/KropeczkaMoja-627485804087986/

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia wskazanego każdorazowo w plakacie konkursowym publikowanym na Fanpage.

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz Sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej - komentarza w portalu społecznościowym Facebook.
Udział w konkursie polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe.

 3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy. 

Konkurs trwa od ogłoszenia do dnia wskazanego w plakacie konkursowym.

III. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagroda w konkursie przyznawana jest przez Organizatora.

2. Nagrodzone zostanie tyle osób ile nagród w konkursie.

4. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

5. Ogłoszenie wyników następuje do 15 dni od zakończenia konkursu na blogu  oraz fanpage. Wysyłka nagrody do 1 miesiąca.

6. Zwycięzca zgłasza się w ciągu 3  dni w wiadomości prywatnej do Kropeczka Moja.

7. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody. W sytuacji tej zostanie wybrana kolejna osoba.

8. Nagroda wysłana zostanie drogą pocztową lub kurierem tylko na terenie Polski.

9. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)

10. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.  

11.   Po zakończeniu konkursu Organizator będzie skrupulatnie sprawdzać, czy każdy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator nie prowadzi zbioru danych osobowych. 

Uczestnik konkursu w celu udziału w konkursie dobrowolnie zamieszcza swoje dane - komentarz - pod postem konkursowym lub na blogu. 

Zwycięzca konkursu w celu odebrani nagrody dobrowolnie i bez przymusu podaje dane adresowe (adres, imię i nazwisko i numer telefonu) jedynie w celu zaadresowania przesyłki i jej doręczenia. Dane te podaje wyłącznie sponsorowi nagrody. Dane te jeśli są przekazywane organizatorowi ( w przypadku gdy organizator wysyła nagrodę lub w celu przekazania jej sponsorowi) nie są gromadzone. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane te nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane poza ich celem podania - przekazaniem nagrody.

Dochowując najwyższej staranności w zakresie spełnienia wymogów prawnych, uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie dobrowolnie w ramach udziału w konkursie jest właściciel bloga Kropeczka moja czyli Ja 

  ( możesz się zemną skontaktować w każdej sprawie e-mail:kropeczkmoja@gmail.com , tel. 504433309 )

 2. Podanie danych nie było obowiązkowe, ale niezbędne do udziału w konkursie i wysłania nagrody.

 3. Nie będę udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że będę do tego zobligowana na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 4. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe - czyli twój komentarz który jest zgłoszeniem w konkursie - wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i w przypadku wygranej - wysłania nagrody.

 5. Dbam o legalność przetwarzania Twoich danych osobowych, jednocześnie informuję, że przysługuje Ci prawo do

  •  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  •  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

  • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

2.Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz tym regulaminie.

5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu zaadresowania przesyłki - nagrody max 30  dni licząc od daty ich przekazania. 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin. Zwycięzca konkursu przed podaniem danych powienien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki nagrody- w przeciwnym wypadku nie powienien podawać danych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,

b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora). 

Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

3. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

4. Facebook nie sponsoruje i w żaden sposób nie uczestniczy w organizacji konkursu, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

6. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

7.  Organizator wybiera wygranego.Promocja nie jest w żaden sposób związana,ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook . Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny.Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu. Konkurs nie podlega ,ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm). wysyłka tylko na terenie PL. 

Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem  Regulaminu i jest dobrowolne.

Bardzo się cieszę, że tu jesteś! Mam nadzieję, że wpis Ci się spodobał.

Zapraszam do komentowania tu lub na FB. Pozdrawiam!

wtorek, 12 czerwca 2018

Super zdjęcie - konkurs z Canpol babies Dzięki Blogosferze od Canpol babies  http://canpolbabies.com/pl/blogosfera

zapraszam Was do konkursu kreatywnego :)

 

Zadanie bardzo proste -

Zdjęcie ze spaceru z Twoją pociechą i napisem Canpol babies :)

ps. napis powinien być na zdjęciu - można dodać w edytorze :) 

Najfajniejsze zdjęcie wygrywa :)

Praca konkursowa to zdjęcie lub kolaż zdjęć.


Do wygrania  

Zestaw z termoizolacyjną torbą spacerową marki Canpol babies.
Warunki zabawy
1.Zapoznanie się z treścią oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie
pracy konkursowej - zdjęcie lub kolaż możesz umieścić pod postem konkursowym na fb lub wyślij do mnie na adres E-mail.
2. Konkurs skierowany jest do fanów profilu Kropeczka Moja oraz Canpol Babies.
3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy.
4. Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz mój blog - klikając Obserwuj -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !  
5.  Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz nas na instagramie @kropeczkamoja  -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu ! 


Zgłoszenie na E-mail - adres kropeczkamoja.blog@gmail.com
W tytule - Konkurs Canpol 
W opisie podaj swoje dane + ewentualny opis zdjęć / kolaż. 
Oczekuj ode mnie potwierdzenia otrzymania wiadomości - w przeciwnym razie wyślij zgłoszenie ponownie. 
 Prace wysłane na adres e-mail będą niezwłocznie (do 24h) umieszczane w tym wpisie.

Konkurs trwa do 30.06. 2018r.  Wyniki opublikuje na blogu w terminie 6  dni. Zwycięzca ma 3 dni na przesłanie koniecznych danych do wysłania nagrody.

Wasze zgłoszenia
1. Fabianek 11 tyg. Góra Żar. 
Obserwuje blog i instagrama 👌
Przesyła Daria 212 

------------------
2. Monika. Mała Kornelcia wypoczywa na spacerach.

3. Agnieszka Mendruń -mama.
Natan 2 i pół roku
Oliwka Rok 
 
Dzień wspaniały się rozpoczął słonecznie,
Canpol i kropeczka powitały nas konkursem serdecznie.
Spacerujemy sobie za rączkę, pewnie pójdziemy na łączke.
Moja suknia w kropeczki lśni,
Kropeczko ! zobacz zwie się jak Ty.
Najważniejsze to patrzeć i iść w tą samą stronę,
bez znaczenia jak się ubiorę.
Byle braciszek zawsze był obok,
on mnie rozumie i broni jak słońce obłok.
On mi świat małymi rączkami pokazuje,
mimo, że czasem też dokazuje.
Wyprawa po miłość będzie dziś zdobyta,
bo miłość jest zawsze syta.
 
Więc towarzysza dziś zaprosimy,
o Canpol buteleczki dwie poprosimy.
 
mamie też przyda się torba na nie,
bo od noszenia butli, bolą ją dłonie :)
 
pozdrawiamy :)

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Kropeczka Moja.

2. Nagroda w każdym konkursie jest przekazywana przez sponsora nagrody - wymienionego w plakacie konkursowym i zasadach konkursu. Sponsor nagrody pokrywa koszty wysyłki.

3. Konkurs przeprowadzany jest na blogu https://kropeczkamoja.blogspot.com/  oraz  Fanpage’a https://www.facebook.com/KropeczkaMoja-627485804087986/

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia wskazanego każdorazowo w plakacie konkursowym publikowanym na Fanpage.

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz Sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej - komentarza w portalu społecznościowym Facebook.
Udział w konkursie polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe.

 3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy. 

Konkurs trwa od ogłoszenia do dnia wskazanego w plakacie konkursowym.

III. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagroda w konkursie przyznawana jest przez Organizatora.

2. Nagrodzone zostanie tyle osób ile nagród w konkursie.

4. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

5. Ogłoszenie wyników następuje do 15 dni od zakończenia konkursu na blogu  oraz fanpage. Wysyłka nagrody do 1 miesiąca.

6. Zwycięzca zgłasza się w ciągu 3  dni w wiadomości prywatnej do Kropeczka Moja.

7. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody. W sytuacji tej zostanie wybrana kolejna osoba.

8. Nagroda wysłana zostanie drogą pocztową lub kurierem tylko na terenie Polski.

9. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)

10. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.  Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Praca nie może brać udziału w innym konkursie.

11.   Po zakończeniu konkursu Organizator będzie skrupulatnie sprawdzać, czy każdy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator nie prowadzi zbioru danych osobowych. 

Uczestnik konkursu w celu udziału w konkursie dobrowolnie zamieszcza swoje dane - komentarz - pod postem konkursowym lub na blogu. 

Zwycięzca konkursu w celu odebrani nagrody dobrowolnie i bez przymusu podaje dane adresowe (adres, imię i nazwisko i numer telefonu) jedynie w celu zaadresowania przesyłki i jej doręczenia. Dane te podaje wyłącznie sponsorowi nagrody. Dane te jeśli są przekazywane organizatorowi ( w przypadku gdy organizator wysyła nagrodę lub w celu przekazania jej sponsorowi) nie są gromadzone. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane te nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane poza ich celem podania - przekazaniem nagrody.

Dochowując najwyższej staranności w zakresie spełnienia wymogów prawnych, uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie dobrowolnie w ramach udziału w konkursie jest właściciel bloga Kropeczka moja czyli Ja 

  ( możesz się zemną skontaktować w każdej sprawie e-mail:kropeczkmoja@gmail.com , tel. 504433309 )

 2. Podanie danych nie było obowiązkowe, ale niezbędne do udziału w konkursie i wysłania nagrody.

 3. Nie będę udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że będę do tego zobligowana na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 4. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe - czyli twój komentarz który jest zgłoszeniem w konkursie - wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i w przypadku wygranej - wysłania nagrody.

 5. Dbam o legalność przetwarzania Twoich danych osobowych, jednocześnie informuję, że przysługuje Ci prawo do

  •  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  •  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

  • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

2.Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz tym regulaminie.

5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu zaadresowania przesyłki - nagrody max 30  dni licząc od daty ich przekazania. 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin. Zwycięzca konkursu przed podaniem danych powienien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki nagrody- w przeciwnym wypadku nie powienien podawać danych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,

b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora). 

Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

3. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

4. Facebook nie sponsoruje i w żaden sposób nie uczestniczy w organizacji konkursu, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

6. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

7.  Organizator wybiera wygranego.Promocja nie jest w żaden sposób związana,ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook . Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny.Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu. Konkurs nie podlega ,ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm). wysyłka tylko na terenie PL. 

Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem  Regulaminu i jest dobrowolne.

Bardzo się cieszę, że tu jesteś! Mam nadzieję, że wpis Ci się spodobał.

Zapraszam do komentowania tu lub na FB. Pozdrawiam!

sobota, 9 czerwca 2018

Idealna jakość i wzornictwo od Metalowe Dekoracje


Dzięki wspaniałej współpracy z

Metalowe Dekoracje

 Wy możecie wygrać super nagrody w konkursie o tutaj - https://www.facebook.com/627485804087986/photos/a.843235265846371.1073741833.627485804087986/988872304615999/?type=3

 

A ja mogłam poznać wspaniałe  podpórki na książki, dzięki którym moja mała biblioteczka wygląda super i prezentuje się jeszcze lepiej.

Ponadto podpórki są bardzo ładnie i starannie wykonane i sprawdzają się w 100% .

 

Świetnie trzymają książki, a do tego duża ilość wzorów pozwoli nam na dobór takich, które idealnie dopasują się do naszego wnętrza, naszych upodobań i naszego stylu.

 


Moje dwie podpórki po dwie w komplecie to wzór kotka - na jednej przód z głową na drugiej tył z ogonkiem oraz wzór motylka - świetnie prezentują się na półce i przyciągają spojrzenie każdego!

Polecam i Wam zerknąć na stronę i znaleźć coś dla siebie i swojego wnętrza - wszystko znajdziecie w atrakcyjnych cenach :)

piątek, 8 czerwca 2018

Bawimy się z Pahpahhh

Bawimy się z

PahpahhhDo wygrania

Zestaw 3 opasek dla Twojej księżniczki w wybranym rozmiarze i wzorze :)


 

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz

Pahpahhh

- sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie komentarza z odpowiedzią
- dla kogo grasz o super
zestaw opasek.

3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB  oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy.  

Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz mój blog i zostawisz po sobie znak komentując -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !   Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz nas na instagramie @kropeczkamoja  -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !

Bawimy się do do 8.07.2018r godz. 23.59.

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Kropeczka Moja.

2. Nagroda w każdym konkursie jest przekazywana przez sponsora nagrody - wymienionego w plakacie konkursowym i zasadach konkursu. Sponsor nagrody pokrywa koszty wysyłki.

3. Konkurs przeprowadzany jest na blogu https://kropeczkamoja.blogspot.com/  oraz  Fanpage’a https://www.facebook.com/KropeczkaMoja-627485804087986/

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia wskazanego każdorazowo w plakacie konkursowym publikowanym na Fanpage.

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz Sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej - komentarza w portalu społecznościowym Facebook.
Udział w konkursie polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe.

 3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy. 

Konkurs trwa od ogłoszenia do dnia wskazanego w plakacie konkursowym.

III. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagroda w konkursie przyznawana jest przez Organizatora.

2. Nagrodzone zostanie tyle osób ile nagród w konkursie.

4. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

5. Ogłoszenie wyników następuje do 15 dni od zakończenia konkursu na blogu  oraz fanpage. Wysyłka nagrody do 1 miesiąca.

6. Zwycięzca zgłasza się w ciągu 3  dni w wiadomości prywatnej do Kropeczka Moja.

7. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody. W sytuacji tej zostanie wybrana kolejna osoba.

8. Nagroda wysłana zostanie drogą pocztową lub kurierem tylko na terenie Polski.

9. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)

10. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.  

11.   Po zakończeniu konkursu Organizator będzie skrupulatnie sprawdzać, czy każdy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator nie prowadzi zbioru danych osobowych. 

Uczestnik konkursu w celu udziału w konkursie dobrowolnie zamieszcza swoje dane - komentarz - pod postem konkursowym lub na blogu. 

Zwycięzca konkursu w celu odebrani nagrody dobrowolnie i bez przymusu podaje dane adresowe (adres, imię i nazwisko i numer telefonu) jedynie w celu zaadresowania przesyłki i jej doręczenia. Dane te podaje wyłącznie sponsorowi nagrody. Dane te jeśli są przekazywane organizatorowi ( w przypadku gdy organizator wysyła nagrodę lub w celu przekazania jej sponsorowi) nie są gromadzone. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane te nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane poza ich celem podania - przekazaniem nagrody.

Dochowując najwyższej staranności w zakresie spełnienia wymogów prawnych, uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie dobrowolnie w ramach udziału w konkursie jest właściciel bloga Kropeczka moja czyli Ja 

  ( możesz się zemną skontaktować w każdej sprawie e-mail:kropeczkmoja@gmail.com , tel. 504433309 )

 2. Podanie danych nie było obowiązkowe, ale niezbędne do udziału w konkursie i wysłania nagrody.

 3. Nie będę udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że będę do tego zobligowana na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 4. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe - czyli twój komentarz który jest zgłoszeniem w konkursie - wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i w przypadku wygranej - wysłania nagrody.

 5. Dbam o legalność przetwarzania Twoich danych osobowych, jednocześnie informuję, że przysługuje Ci prawo do

  •  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  •  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

  • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

2.Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz tym regulaminie.

5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu zaadresowania przesyłki - nagrody max 30  dni licząc od daty ich przekazania. 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin. Zwycięzca konkursu przed podaniem danych powienien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki nagrody- w przeciwnym wypadku nie powienien podawać danych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,

b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora). 

Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

3. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

4. Facebook nie sponsoruje i w żaden sposób nie uczestniczy w organizacji konkursu, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

6. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

7.  Organizator wybiera wygranego.Promocja nie jest w żaden sposób związana,ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook . Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny.Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu. Konkurs nie podlega ,ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm). wysyłka tylko na terenie PL. 

Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem  Regulaminu i jest dobrowolne.

Bardzo się cieszę, że tu jesteś! Mam nadzieję, że wpis Ci się spodobał.

Zapraszam do komentowania tu lub na FB. Pozdrawiam!

Nowa linia produktów wypełnionych słońcem i magią wakacji!

Z wielką radością otrzymałam informację, że ponownie została wybrana na ambasadorkę Marki Le Petit Marseillais - Rozświetlający Rytuał - poczuj słoneczną nature!


Nasza paczka ambasadora składała się z żelu pod prysznic, mleczka nawilżającego oraz dezodorantu.

Wszystko w słonecznych morelowych kolorach, aż prosi się o użycie!

Nowości te oparte są po cudowny zapach moreli połączone z białą lilią, które razem tworzą duet, który kusi i przyciąga-  zachęcając nas do słodkiego lenistwa, odprężenia i relaksu.... niech twoja skóra też poczuję wakacje!

Żel pod prysznic oraz mleczko wypełnione po brzegi bogatymi składnikami dodadzą naszej skórze blasku, nawilżenia oraz świeżości i miękkości jakiej jeszcze nie poczułam.

Dezodorant natomiast zatrzyma świeżość na dłużej i zapewni ci długotrwałe bo aż 24-godzinne poczucie komfortu i czystości. 

Polecam nową linię produktów wypełnionych słońcem i magią wakacji!

czwartek, 7 czerwca 2018

My odpoczywamy z Wydawnictwem AWM :)

Nawet w ciepłe dni każdy potrzebuje chwili wytchnienia w chłodnym mieszkaniu .... my odpoczywamy z Wydawnictwem AWM http://www.awm.waw.pl/ :)

Wydawnictwo AWM

 dostarczyło nam tym razem mnóstwo chwil odprężenia przy malowankach - jedną dostała Emilka, a jedną ja:)

Teraz możemy razem cieszyć się magią kolorowych kredek i wyobraźni!

Moja malowanka to Malowany świat Łąka

- bardzo wymagająca i relaksująca mnie kolorowanka z prześlicznymi kwiatami i zwierzątkami, które pokoloruje jak tylko chce, a wyobraźnia podpowie mi jak połączyć kolory aby efekt był jeszcze lepszy!

Nie wiem jak was - ale mnie to bardzo pomaga odpocząć po ciężkim dniu lub po prostu przestać myśleć i chwile oddać się przyjemności...

Najbardziej cieszą mnie efekty - które kosztują dużo pracy - bo małe elementy wymagają zwinnych ruchów i nawet ręka czasem boli :)

Malowankę znajdziecie tutaj 

https://awm.waw.pl/1158,Malowany-swiatg-zwierzat-

 i możecie ją mieć za jedyne 19,90zł.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

  Emilka natomiast dostała sympatyczną malowankę Kropka do Kropki - no jakże inaczej ! Moja kropeczka na blogu Kropeczka moja może tylko bawić się z taką malowanką :) W malowance znajdziemy bardzo dużo miłych i przyjemnych obrazków zwierzątek, które dodatkowo musimy połączyć kropeczkami, aby dokończyć obrazem i wyznaczyć kształty zwierzątka :) 

 

Emilka jeszcze nie potrafi, ale ja chętnie jej pokazuje i kieruje jej malutką rączką, która sprawnie łączy kropeczki :)

Malowankę znajdziecie tutaj

https://awm.waw.pl/c37,KOLOROWANKI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nie zapominamy jednak również o nauce i zabawie z książkami a do tego teraz używamy 

DOPASUJ POŁÓWKI. Zwierzęta i ich domy

Kolejna książka z serii - dopasuj połówki - o których już wam dużo pisałam na blogu. 

Tym razem w książeczce naszym zadaniem jest połączenie zwierzątka i jego domu. 

Karty książki podzielone na pół pozwalają nam na ich dowolne obracanie i dopasowywanie - zabawa bardzo fajna, a nam pozwala na poznanie kolejnych zwierzątek i ich kryjówek.

Takie książki są bardzo ważne w rozwoju malucha, bo spędzamy razem bardzo miło czas, bawimy się a jednocześnie uczymy - poznajemy nowe zwierzątka, ja chętnie o nich opowiadam Emilce, która bardzo chłonie wiedzę tak przekazaną.  

Zaletą książki jest również jej bardzo dobre wykonanie, twarda kartonowa z fajnymi obrazkami przemiłych zwierzątek zachęca do zabawy i będzie nam służyć bardzo długo!

Książkę znajdziecie tutaj  https://awm.waw.pl/1328,DOPASUJ-POLOWKI--Zwierzeta-i-ich-domy 

za jedyne 14,90 :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kochani zachęcam do zaglądania na stronę wydawnictwa http://www.awm.waw.pl/ znajdziecie tam bardzo dużo ciekawych propozycji zarówno dla siebie jak i dla dziecka.

Kochani czasem warto zainwestować w coś do czytania lub zabawy, która będzie korzystna dla rozwoju naszych pociech, my dziękujemy pięknie Agencji Wydawniczej Jerzy Mostowski za możliwość poznania, polubienia i wiele mile spędzonych chwil z ich książkami.
środa, 6 czerwca 2018

Moja idealna pufa od Pufytako


Pufytako

na swojej stronie http://www.pufytako.pl/

oferuje nam zakup rewelacyjnych puf - ja pokaże wam jedną z nich, która stała się ulubionym miejsce wypoczynku, zabawy i fajną ozdobą salonu :)

Nasza pufa zachwyciła nas już swoją wielkością, idealnie duża bardzo dobrze wykonana i wypełniona "na bogato" z pewnością będzie nam służyć bardzo długo. 

Pufa jest w fajnym kształcie  i kolorze piłki - jakby wiedzieli, że spodziewamy się syna! 

 Na razie jednak króluje na niej Emilka i ja!

Jest idealna do odpoczynku, chwili wytchnienia z książką lub obejrzenia filmu - dlaczego ?

Bo fajnie dopasowuje się do naszego ciała i naszych wymagań - ułożysz ją właśnie tak jak chcesz - bez problemu!

Idealnie dopasuje się do twoich potrzeb i pozwoli odpocząć twojemu kręgosłupowi. 

Już jestem pewna, że będzie mi się w niej dobrze karmić synka :)

Emilka lubi się nią bawić, biegać dookoła niej, wspinać się lub skakać - co mnie tylko o dreszcze przyprawia :)  Czasem również ona wykorzystuje ją do odpoczynki i relaksu :)

Ponadto jest łatwa w utrzymaniu czystości, gdyż wystarczy ją tylko przetrzeć i już :)

Będzie ozdobą każdego pomieszczenia - nam idealnie psuje do salonu - ciekawy kolor dodaje świeżości i przyciąga oko ...

czasem mam wrażenie że pufa woła do mnie... usiądź odpocznij! Moja idealna :)


 Zachęcam i Was do zerknięcia i chwili relaksu !

 


wtorek, 5 czerwca 2018

ZESTAW CUTE ANIMALS od Canpol babies -idealny w nauce samodzielnego jedzenia Polecam!

Dzięki Canpol babies http://canpolbabies.com/pl/blogosfera 

 mieliśmy okazje przetestować super

ZESTAW CUTE ANIMALS

Zestaw ten składa się z talerzyka, miseczki, kubeczka i sztućców oraz kubka niekapka, które ozdabia wizerunek przemiłego pieska :)

Cały zestaw sprawuje się u nas idealnie.

Dzięki plastikowemu wykonaniu ja nie obawiam się, że Emilce niechcący upadnie i narobi szkód lub że mała się nim skaleczy. Jest bezpieczny i trwały.

Bardzo dobrze używa się go w zmywarce jak również mycie ręczne jest szybkie i przyjemne bo nie zawiera małych elementów lub trudno dostępnych miejsc.

Plusami zestawu jest to że :

- talerzyk jest nieco głębszy niż zwykłe talerzyki, dzięki temu jedzenie nie ucieka z talerza przy nakładaniu :)

- głęboka miseczka pozwala na łatwiejsze nakłanianie zupki i samodzielne jej jedzenie,

- idealnie wyprofilowane sztućce świetnie się sprawują w małej rączce i bardzo dobrze się nimi Emilce je, wygodne w nabieraniu i trzymaniu,

- plastikowy kubek z praktycznym uchwytem pozwala na samodzielne picie, które wychodzi nam naprawdę dobrze, już tylko czasem coś się wyleje :)

-kubek niekapek jest idealnej wielkości z praktycznymi uchwytami i szczelnym zamknięciem, które nie pozwala na wlewanie się napoju, a picie jest przyjemne i bardzo łatwe. Emilka lubi go używać podczas spacerów i wycieczek, a praktyczna zatyczka pozwala na zachowanie jego czystości. 

 

Jestem bardzo zadowolona z całego zestawu i polecam go każdej mamie, będzie idealny do nauki samodzielnego jedzenia oraz posłuży nam jeszcze przez długi czas, bo odpowiednia wielkość zapewni ze zmieszczą się w nich posiłki nawet przedszkolaka!

Emilka zakochała się w piesku - ostatnio uwielbia zwierzątka, więc ten zestaw z takim wzorem okazał się strzałem w dziesiątkę:) nawet chętniej sięga po jedzenie podane na tym zestawie. 

Polecam Wam produkty Firmy Canpol Babies bo nas nigdy nie zawiodły i są z nami od samego początku - z pewnością zastaną z nami jeszcze na długo, jak również znajdą się w naszej wyprawce dla malucha!

Bawimy się z PSOTY II

Bawimy się z

PSOTYDo wygrania

Urocza spódniczka tutu 

lub śliczne spodnie Baggy

ze strony www.psoty.com

Wygraj - wybierz - ciesz się super jakością !

 

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz

PSOTY- sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie komentarza z odpowiedzią
- dla kogo grasz o super
spódniczkę tutu lub śliczne spodnie Baggy.

3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB  oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy.  

Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz mój blog i zostawisz po sobie znak komentując -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !   Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz nas na instagramie @kropeczkamoja i @psotycom -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !

Bawimy się do do 1.07.2018r godz. 23.59.

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Kropeczka Moja.

2. Nagroda w każdym konkursie jest przekazywana przez sponsora nagrody - wymienionego w plakacie konkursowym i zasadach konkursu. Sponsor nagrody pokrywa koszty wysyłki.

3. Konkurs przeprowadzany jest na blogu https://kropeczkamoja.blogspot.com/  oraz  Fanpage’a https://www.facebook.com/KropeczkaMoja-627485804087986/

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia wskazanego każdorazowo w plakacie konkursowym publikowanym na Fanpage.

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz Sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej - komentarza w portalu społecznościowym Facebook.
Udział w konkursie polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe.

 3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy. 

Konkurs trwa od ogłoszenia do dnia wskazanego w plakacie konkursowym.

III. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagroda w konkursie przyznawana jest przez Organizatora.

2. Nagrodzone zostanie tyle osób ile nagród w konkursie.

4. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

5. Ogłoszenie wyników następuje do 15 dni od zakończenia konkursu na blogu  oraz fanpage. Wysyłka nagrody do 1 miesiąca.

6. Zwycięzca zgłasza się w ciągu 3  dni w wiadomości prywatnej do Kropeczka Moja.

7. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody. W sytuacji tej zostanie wybrana kolejna osoba.

8. Nagroda wysłana zostanie drogą pocztową lub kurierem tylko na terenie Polski.

9. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)

10. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.  

11.   Po zakończeniu konkursu Organizator będzie skrupulatnie sprawdzać, czy każdy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator nie prowadzi zbioru danych osobowych. 

Uczestnik konkursu w celu udziału w konkursie dobrowolnie zamieszcza swoje dane - komentarz - pod postem konkursowym lub na blogu. 

Zwycięzca konkursu w celu odebrani nagrody dobrowolnie i bez przymusu podaje dane adresowe (adres, imię i nazwisko i numer telefonu) jedynie w celu zaadresowania przesyłki i jej doręczenia. Dane te podaje wyłącznie sponsorowi nagrody. Dane te jeśli są przekazywane organizatorowi ( w przypadku gdy organizator wysyła nagrodę lub w celu przekazania jej sponsorowi) nie są gromadzone. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane te nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane poza ich celem podania - przekazaniem nagrody.

Dochowując najwyższej staranności w zakresie spełnienia wymogów prawnych, uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie dobrowolnie w ramach udziału w konkursie jest właściciel bloga Kropeczka moja czyli Ja 

  ( możesz się zemną skontaktować w każdej sprawie e-mail:kropeczkmoja@gmail.com , tel. 504433309 )

 2. Podanie danych nie było obowiązkowe, ale niezbędne do udziału w konkursie i wysłania nagrody.

 3. Nie będę udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że będę do tego zobligowana na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 4. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe - czyli twój komentarz który jest zgłoszeniem w konkursie - wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i w przypadku wygranej - wysłania nagrody.

 5. Dbam o legalność przetwarzania Twoich danych osobowych, jednocześnie informuję, że przysługuje Ci prawo do

  •  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  •  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

  • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

2.Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz tym regulaminie.

5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu zaadresowania przesyłki - nagrody max 30  dni licząc od daty ich przekazania. 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin. Zwycięzca konkursu przed podaniem danych powienien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki nagrody- w przeciwnym wypadku nie powienien podawać danych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,

b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora). 

Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

3. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

4. Facebook nie sponsoruje i w żaden sposób nie uczestniczy w organizacji konkursu, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

6. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

7.  Organizator wybiera wygranego.Promocja nie jest w żaden sposób związana,ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook . Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny.Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu. Konkurs nie podlega ,ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm). wysyłka tylko na terenie PL. 

Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem  Regulaminu i jest dobrowolne.

Bardzo się cieszę, że tu jesteś! Mam nadzieję, że wpis Ci się spodobał.

Zapraszam do komentowania tu lub na FB. Pozdrawiam!

ZESTAW Z PLUSZOWĄ POZYTYWKĄ od Canpol

Razem z córcią Emilką oraz braciszkiem w brzuszku zgłaszamy się do testowania produktów  Canpol babies dzięki http://canpolbabies.com/pl/blogosfera

W tej edycji do testowania ZESTAW Z PLUSZOWĄ POZYTYWKĄ

 


Ale nie bądźmy tacy samolubni :)
Kochane moje i wy możecie wziąć udział w testach produktów, wystarczy tylko mieć bloga i zgłosić go do Blogosfery  - wystarczy kliknąć http://canpolbabies.com/pl/blogosfera
To nic trudnego! bardzo was zachęcam :)

Ale to jeszcze nie koniec o nie!
Zgłaszamy się z Emilką do zorganizowania konkursu, którego zwycięzcy otrzymają  
w/w zestaw.
Wyniki na początku miesiąca więc trzymać kciuki :)

poniedziałek, 4 czerwca 2018

Cudownych mydeł moc poznajemy - demetra.pl

Dzięki cudownej współpracy z firmą

Demetra.pl

miałam okazje poznać ich mydełka  

tym razem trafiły do nas te cudeńka 

Mydło marsylskie ow. 100g Le Chatelard - mandarynka - limonka

https://demetra.pl/pl/p/Mydlo-marsylskie-ow.-100g-Le-Chatelard-mandarynka-limonka/490

Mydło marsylskie 125g Foufour kwiat lotosu 

 https://demetra.pl/pl/p/Mydlo-marsylskie-125g-Foufour-kwiat-lotosu/225


Mydło marsylskie 125g Foufour dwustronne pomarańcza - macadamia

https://demetra.pl/pl/p/Mydlo-marsylskie-125g-Foufour-dwustronne-pomarancza-macadamia/648

 

Mydło w płynie dla niemowląt i dzieci Baby Anthyllis 300ml prx

 https://demetra.pl/pl/p/Mydlo-w-plynie-dla-niemowlat-i-dzieci-Baby-Anthyllis-300ml-prx/87

 

Mydełka po raz kolejny przekonały mnie do siebie w 100% są po prostu świetne i ciężko się  w nich nie zakochać!


Na początek przypomnę Wam, że Mydełka te są w 100% naturalne i mają wiele zastosowań. Ich prosty skład to aż 72 % olejków roślinnych bez żadnej chemii i innych tajemniczych substancji. 

Ponadto w sklepie mamy bardzo wielki wybór jeśli chodzi o zapach i zastosowanie.

Mydła te przede wszystkim idealnie nadają się do codziennego mycia twarzy, dłoni i okolic intymnych.

Ja nadal używam ich przede wszystkim do mycia twarzy oraz dłoni i ciesze się ogromnymi pozytywnymi efektami - moja skóra jest nawilżona, widać jej poprawę, znikły problemy skórne i podrażnienia. 

Ostatnio nawet dłonie nabrały więcej elastyczności, nawilżenia i delikatności - po prostu super!

Twarz i dłonie wyglądają lepiej i zdrowiej co chyba dla każdej kobiety jest mega ważne! 

A wszystko za pomocą mydełka ponieważ ma ono również działanie bakteriobójcze, oczyszczające i regenerujące. 

Co ważne wszystkie mydełka przepięknie pachną i możemy wybierać w zapachach - ja tym razem mogłam rozkoszować się zapachem mandarynki i limonki, kwiatem lotosu i pomarańczy.... wszystkie trwałe i do samego końca cieszyły mnie przyjemnością używania.

Ponownie zwrócę uwagę, że mydła zaskakują mnie swoim ekonomicznym zastosowaniem - naprawdę starczają na bardzo długo, łatwo się mydlą ale nie w ogromnych ilościach dzięki temu nie pozostawiają osadu na mydelniczce, który nie wygląda estetycznie.

Są po prostu idealne! 


Mydełka  przekonały mnie do używania ich już zawsze :) Na pewno nie wrócę do tradycyjnych mydeł :) 

Trafiło do nas również mydło w płynie dla niemowląt, które również oceniam na 6 z plusem:)

Mydełko przyjemne w rozprowadzaniu, fajnie się pieni i myje pozostawiając skórę malucha czystą i delikatną oraz nawilżoną.

Co ważne mydełko to aby zapewnić nam jeszcze większa radość i pewność bezpiecznego używania przeszło wiele badań i posiada atesty. Stworzone wyłącznie z naturalnych składników, które co więcej pochodzą z biologicznych upraw... no czego chcieć więcej! 


Gorąco polecam Wam wszystkie produkty! 

Zwrócę jeszcze uwagę, na miłą obsługę bardzo indywidualne podejście do klienta i fachowe doradztwo w wyborze odpowiednich produktów. 


A Wy zerknijcie na stronę demetra.pl 

i sami rozkoszujcie się podczas każdego mycia!