środa, 15 sierpnia 2018

Bawimy się z Przyprawnik

Bawimy się z


Przyprawnik


Do wygrania

1 nagroda - Przyprawnik drewniany z kokardą

2 nagroda - Przyprawnik półokrągły

3 nagroda - Przyprawnik szufladowy niski lub wysoki wg wyboru

Więcej zdjęć i opis przyprawników znajdziecie na stronie http://www.przyprawnik.com.pl/ lub aukcjach https://allegro.pl/uzytkownik/MadEin_76?order=m

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz

Przyprawnik

- sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie  komentarza  z odpowiedzią na pytanie - 

Komu i dlaczego podarujesz super przyprawnik - wskaż który wybierasz !

 3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy. 

Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz mój blog i zostawisz po sobie znak komentując -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !   Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz nas na instagramie @kropeczkamoja -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !

Bawimy się do 14.09.2018r godz. 23.59.

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Kropeczka Moja.

2. Nagroda w każdym konkursie jest przekazywana przez sponsora nagrody - wymienionego w plakacie konkursowym i zasadach konkursu. Sponsor nagrody pokrywa koszty wysyłki.

3. Konkurs przeprowadzany jest na blogu https://kropeczkamoja.blogspot.com/  oraz  Fanpage’a https://www.facebook.com/KropeczkaMoja-627485804087986/

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia wskazanego każdorazowo w plakacie konkursowym publikowanym na Fanpage.

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz Sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej - komentarza w portalu społecznościowym Facebook.
Udział w konkursie polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe.

 3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy. 

Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz mój blog i zostawisz po sobie znak komentując -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !   Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz nas na instagramie @kropeczkamoja -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !

Konkurs trwa od ogłoszenia do dnia wskazanego w plakacie konkursowym.

III. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagroda w konkursie przyznawana jest przez Organizatora.

2. Nagrodzone zostanie tyle osób ile nagród w konkursie.

4. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

5. Ogłoszenie wyników następuje do 15 dni od zakończenia konkursu na blogu  oraz fanpage. Wysyłka nagrody do 1 miesiąca.

6. Zwycięzca zgłasza się w ciągu 3  dni w wiadomości prywatnej do Kropeczka Moja.

7. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody. W sytuacji tej zostanie wybrana kolejna osoba.

8. Nagroda wysłana zostanie drogą pocztową lub kurierem tylko na terenie Polski.

9. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)

10. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.  

11.   Po zakończeniu konkursu Organizator będzie skrupulatnie sprawdzać, czy każdy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator nie prowadzi zbioru danych osobowych. 

Uczestnik konkursu w celu udziału w konkursie dobrowolnie zamieszcza swoje dane - komentarz - pod postem konkursowym lub na blogu. 

Zwycięzca konkursu w celu odebrani nagrody dobrowolnie i bez przymusu podaje dane adresowe (adres, imię i nazwisko i numer telefonu) jedynie w celu zaadresowania przesyłki i jej doręczenia. Dane te podaje wyłącznie sponsorowi nagrody. Dane te jeśli są przekazywane organizatorowi ( w przypadku gdy organizator wysyła nagrodę lub w celu przekazania jej sponsorowi) nie są gromadzone. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane te nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane poza ich celem podania - przekazaniem nagrody.

Dochowując najwyższej staranności w zakresie spełnienia wymogów prawnych, uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie dobrowolnie w ramach udziału w konkursie jest właściciel bloga Kropeczka moja czyli Ja 

  ( możesz się zemną skontaktować w każdej sprawie e-mail:kropeczkmoja@gmail.com , tel. 504433309 )

 2. Podanie danych nie było obowiązkowe, ale niezbędne do udziału w konkursie i wysłania nagrody.

 3. Nie będę udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że będę do tego zobligowana na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 4. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe - czyli twój komentarz który jest zgłoszeniem w konkursie - wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i w przypadku wygranej - wysłania nagrody.

 5. Dbam o legalność przetwarzania Twoich danych osobowych, jednocześnie informuję, że przysługuje Ci prawo do

  •  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  •  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

  • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

2.Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz tym regulaminie.

5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu zaadresowania przesyłki - nagrody max 30  dni licząc od daty ich przekazania. 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin. Zwycięzca konkursu przed podaniem danych powienien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki nagrody- w przeciwnym wypadku nie powienien podawać danych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,

b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora). 

Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

3. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

4. Facebook nie sponsoruje i w żaden sposób nie uczestniczy w organizacji konkursu, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

6. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

7.  Organizator wybiera wygranego.Promocja nie jest w żaden sposób związana,ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook . Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny.Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu. Konkurs nie podlega ,ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm). wysyłka tylko na terenie PL. 

Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem  Regulaminu i jest dobrowolne.

Bardzo się cieszę, że tu jesteś! Mam nadzieję, że wpis Ci się spodobał.

Zapraszam do komentowania tu lub na FB. Pozdrawiam!

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Najlepsza kąpiel to... Konkurs z Canpol babies Dzięki Blogosferze od Canpol babies  http://canpolbabies.com/pl/blogosfera

zapraszam Was do konkursu kreatywnego :)

 

Zadanie bardzo proste -

Najlepsza kąpiel to... 

Im kreatywniej odpowiesz na pytanie tym lepiej

Miłej zabawy ! Do wygrania  

2 X Zestaw kąpielowy
 dla Twojej pociechy!


Warunki zabawy
1.Zapoznanie się z treścią oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie
odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na fb, na blogu  lub wyślij do mnie na adres E-mail.
2. Konkurs skierowany jest do fanów profilu Kropeczka Moja oraz Canpol Babies.
3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy.
4. Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz mój blog - klikając Obserwuj -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !  
5.  Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz nas na instagramie @kropeczkamoja  -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu ! 


Zgłoszenie na E-mail - adres kropeczkamoja.blog@gmail.com
W tytule - Konkurs Canpol 

Oczekuj ode mnie potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 Prace wysłane na adres e-mail będą niezwłocznie umieszczane w tym wpisie.

Konkurs trwa do 9.09. 2018r.  Wyniki opublikuje na blogu w terminie 6  dni. Zwycięzca ma 3 dni na przesłanie koniecznych danych do wysłania nagrody.Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Kropeczka Moja.

2. Nagroda w każdym konkursie jest przekazywana przez sponsora nagrody - wymienionego w plakacie konkursowym i zasadach konkursu. Sponsor nagrody pokrywa koszty wysyłki.

3. Konkurs przeprowadzany jest na blogu https://kropeczkamoja.blogspot.com/  oraz  Fanpage’a https://www.facebook.com/KropeczkaMoja-627485804087986/

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia wskazanego każdorazowo w plakacie konkursowym publikowanym na Fanpage.

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz Sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej - komentarza w portalu społecznościowym Facebook.
Udział w konkursie polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe.

 3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy. 

Konkurs trwa od ogłoszenia do dnia wskazanego w plakacie konkursowym.

III. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagroda w konkursie przyznawana jest przez Organizatora.

2. Nagrodzone zostanie tyle osób ile nagród w konkursie.

4. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

5. Ogłoszenie wyników następuje do 15 dni od zakończenia konkursu na blogu  oraz fanpage. Wysyłka nagrody do 1 miesiąca.

6. Zwycięzca zgłasza się w ciągu 3  dni w wiadomości prywatnej do Kropeczka Moja.

7. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody. W sytuacji tej zostanie wybrana kolejna osoba.

8. Nagroda wysłana zostanie drogą pocztową lub kurierem tylko na terenie Polski.

9. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)

10. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.  Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Praca nie może brać udziału w innym konkursie.

11.   Po zakończeniu konkursu Organizator będzie skrupulatnie sprawdzać, czy każdy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator nie prowadzi zbioru danych osobowych. 

Uczestnik konkursu w celu udziału w konkursie dobrowolnie zamieszcza swoje dane - komentarz - pod postem konkursowym lub na blogu. 

Zwycięzca konkursu w celu odebrani nagrody dobrowolnie i bez przymusu podaje dane adresowe (adres, imię i nazwisko i numer telefonu) jedynie w celu zaadresowania przesyłki i jej doręczenia. Dane te podaje wyłącznie sponsorowi nagrody. Dane te jeśli są przekazywane organizatorowi ( w przypadku gdy organizator wysyła nagrodę lub w celu przekazania jej sponsorowi) nie są gromadzone. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane te nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane poza ich celem podania - przekazaniem nagrody.

Dochowując najwyższej staranności w zakresie spełnienia wymogów prawnych, uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie dobrowolnie w ramach udziału w konkursie jest właściciel bloga Kropeczka moja czyli Ja 

  ( możesz się zemną skontaktować w każdej sprawie e-mail:kropeczkmoja@gmail.com , tel. 504433309 )

 2. Podanie danych nie było obowiązkowe, ale niezbędne do udziału w konkursie i wysłania nagrody.

 3. Nie będę udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że będę do tego zobligowana na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 4. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe - czyli twój komentarz który jest zgłoszeniem w konkursie - wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i w przypadku wygranej - wysłania nagrody.

 5. Dbam o legalność przetwarzania Twoich danych osobowych, jednocześnie informuję, że przysługuje Ci prawo do

  •  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  •  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

  • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

2.Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz tym regulaminie.

5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu zaadresowania przesyłki - nagrody max 30  dni licząc od daty ich przekazania. 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin. Zwycięzca konkursu przed podaniem danych powienien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki nagrody- w przeciwnym wypadku nie powienien podawać danych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,

b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora). 

Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

3. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

4. Facebook nie sponsoruje i w żaden sposób nie uczestniczy w organizacji konkursu, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

6. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

7.  Organizator wybiera wygranego.Promocja nie jest w żaden sposób związana,ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook . Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny.Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu. Konkurs nie podlega ,ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm). wysyłka tylko na terenie PL. 

Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem  Regulaminu i jest dobrowolne.

Bardzo się cieszę, że tu jesteś! Mam nadzieję, że wpis Ci się spodobał.

Zapraszam do komentowania tu lub na FB. Pozdrawiam!

czwartek, 9 sierpnia 2018

Regulamin zabaw

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Kropeczka Moja.

2. Nagroda w każdym konkursie jest przekazywana przez sponsora nagrody - wymienionego w plakacie konkursowym i zasadach konkursu. Sponsor nagrody pokrywa koszty wysyłki.

3. Konkurs przeprowadzany jest na blogu https://kropeczkamoja.blogspot.com/  oraz  Fanpage’a https://www.facebook.com/KropeczkaMoja-627485804087986/

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia wskazanego każdorazowo w plakacie konkursowym publikowanym na Fanpage.

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz Sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej - komentarza w portalu społecznościowym Facebook.
Udział w konkursie polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy. 

Konkurs trwa od ogłoszenia do dnia wskazanego w plakacie konkursowym.

III. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagroda w konkursie przyznawana jest przez Organizatora.

2. Nagrodzone zostanie tyle osób ile nagród w konkursie.

4. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

5. Ogłoszenie wyników następuje do 15 dni od zakończenia konkursu na blogu  oraz fanpage. Wysyłka nagrody do 1 miesiąca.

6. Zwycięzca zgłasza się w ciągu 3  dni w wiadomości prywatnej do Kropeczka Moja.

7. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody. W sytuacji tej zostanie wybrana kolejna osoba.

8. Nagroda wysłana zostanie drogą pocztową lub kurierem tylko na terenie Polski.

9. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)

10. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.  Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Praca nie może brać udziału w innym konkursie.

11.   Po zakończeniu konkursu Organizator będzie skrupulatnie sprawdzać, czy każdy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator nie prowadzi zbioru danych osobowych. 

Uczestnik konkursu w celu udziału w konkursie dobrowolnie zamieszcza swoje dane - komentarz - pod postem konkursowym lub na blogu. 

Zwycięzca konkursu w celu odebrani nagrody dobrowolnie i bez przymusu podaje dane adresowe (adres, imię i nazwisko i numer telefonu) jedynie w celu zaadresowania przesyłki i jej doręczenia. Dane te podaje wyłącznie sponsorowi nagrody. Dane te jeśli są przekazywane organizatorowi ( w przypadku gdy organizator wysyła nagrodę lub w celu przekazania jej sponsorowi) nie są gromadzone. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane te nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane poza ich celem podania - przekazaniem nagrody.

Dochowując najwyższej staranności w zakresie spełnienia wymogów prawnych, uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie dobrowolnie w ramach udziału w konkursie jest właściciel bloga Kropeczka moja czyli Ja 

  ( możesz się zemną skontaktować w każdej sprawie e-mail:kropeczkmoja@gmail.com , tel. 504433309 )

 2. Podanie danych nie było obowiązkowe, ale niezbędne do udziału w konkursie i wysłania nagrody.

 3. Nie będę udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że będę do tego zobligowana na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 4. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe - czyli twój komentarz który jest zgłoszeniem w konkursie - wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i w przypadku wygranej - wysłania nagrody.

 5. Dbam o legalność przetwarzania Twoich danych osobowych, jednocześnie informuję, że przysługuje Ci prawo do

  •  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  •  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

  • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

2.Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz tym regulaminie.

5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu zaadresowania przesyłki - nagrody max 30  dni licząc od daty ich przekazania. 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin. Zwycięzca konkursu przed podaniem danych powienien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki nagrody- w przeciwnym wypadku nie powienien podawać danych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,

b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora). 

Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

3. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

4. Facebook nie sponsoruje i w żaden sposób nie uczestniczy w organizacji konkursu, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

6. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

7.  Organizator wybiera wygranego.Promocja nie jest w żaden sposób związana,ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook . Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny.Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu. Konkurs nie podlega ,ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm). wysyłka tylko na terenie PL. 

Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem  Regulaminu i jest dobrowolne.

Bardzo się cieszę, że tu jesteś! Mam nadzieję, że wpis Ci się spodobał.

Zapraszam do komentowania tu lub na FB. Pozdrawiam!

środa, 8 sierpnia 2018

Spędzaj czas z dzieckiem na zabawie - pomoże Ci w tym Kapitan Nauka

Nasze kochane dzieci uwielbiają się bawić - a jeszcze więcej frajdy mają, gdy i my bawimy się z nimi!

Bardzo lubię spędzać czas z Emilką w taki sposób, który zarówno daje nam masę śmiechu, radości i pozytywnych emocji jak również wspiera jej rozwój, doskonali umiejętności i poszerza jej zdolności.

Takie połączenia są idealne dlatego często korzystamy z oferty

Kapitan Nauka

i zawsze znajdziemy tam coś dla Nas.

Również w wakacje mimo wielu godzi w basenie, piaskownicy, zjeżdżalni lub trampolinie - często siadamy razem na kanapie lub kocyku i zaczynamy zabawę. Naszym numerem 1 na wakacyjne dni okazały się Układanki malucha znajdź zwierze, Książka 100 pierwszych słówek na spacerze i Zestaw 100 zabaw z lisem Fisem.

Pozycje te znajdziecie tutaj

https://www.kapitannauka.pl/dla-malucha-do-3-lat/1839-kapitan-nauka-ukladanki-malucha-znajdz-zwierze-1-3-lata-puzzle-dwuelementowe5907608646164.html

 https://www.kapitannauka.pl/glowna/1905-kapitan-nauka-100-pierwszych-slowek-na-spacerze-19788365884947.html

 https://www.kapitannauka.pl/dla-dzieci/1684-kapitan-nauka-100-zabaw-z-lisem-fisem-nowa-edycja9788377888162.html

 Układanki malucha znajdź zwierzę to zestaw dwuelementowych puzzli, które należy odpowiednio połączyć w pary. Każda para przedstawia zwierzątko na mniejszym puzzlu i zwierzątko wraz ze swoim domkiem na większym puzzlu. Odpowiednie pary puzzli są w tym samym kolorze co dodatkowo ułatwia odpowiednie połączenie.

Muszę Wam przyznać, że byłam mega dumna z Emilki ponieważ po raz pierwszy bez mojej pomocy układała puzzle sama - potrafiła dobrze dobrać puzzle w pary, a następie je połączyć - mamy tutaj więc nie tylko ćwiczenie spostrzegawczości ale również zdolności manualnych - połączenie puzzli w bardzo płynny sposób :)

Ponadto zabaw z puzzlami może być wiele - zależy od ciebie i twojej wyobraźni. Ja używam je też do poszerzania mowy Emilki, która zna już wiele zwierzątek ale na kartach puzzli pojawił się pająk, biedronka lub motylek - których nazwy dopiero poznaje.

Puzzle są bardzo trwałe i dobrze wykonane co  zapewni nam zabawę na długo.

Książka 100 pierwszych słówek na spacerze 

To przyjemna kartonowa książka, która w kolorowy i ciekawy sposób przedstawia naszym maluchom najbliższe otoczenie, a nam pomaga wspierać rozwój ich mowy oraz nauki czytania w przyszłości.

Również książka może nam służyć na wiele sposobów, bo my nie tylko ją oglądamy i poznajemy nazwy ale często bawimy się "a gdzie jest ławka, a gdzie jest samochód". Ja zadaje pytanie, a Emilka z taką radością pokazuje mi paluszkiem odpowiednie rysunki, taką zabawę można rozszerzyć do następnego pytania, a jak samochód robi - na co Emilka - brum brum :) I tak można się bawić ...

Książka w przyjemny sposób poszerza wiedze naszych  pociech na temat świata i najbliższego otoczenia. Poręczny format idealnie pasuje do małych rączek przez co książka staje się towarzyszem naszych wycieczek.

Dobrze wykonana z twardej tektury daje mi pewność bezpiecznej zabawy i dobrej jakości, co pozwoli nam cieszyć się nią bardzo długo.

Zestaw 100 zabaw z lisem Fisem

 Pozycja przeznaczona dla trochę starszych dzieci niż Emilka pojawiała się u nas z myślą o kuzynostwie, które zawsze w wakacje u nas nocuje. Co prawda Emilka również bardzo przypodobała sobie ten zestaw - a skoro tak przypadł jej do gustu to również z nim spędzamy wakacyjne dni.

Zestaw z Książką, trzydziestoma ścieralnymi kartami z zagadkami i zadaniami oraz flamaster dają nam dużo możliwości zabawy.

Starsze dzieci ochoczo rozwiązują zadania z lisem Fisem, a Emilka z taką radością bawi się w malowanie po kartach, a następnie ich wycieranie, że aż miło się patrzy. Czasem bawimy się w domaluj liskowi czapkę lub okulary - a mała próbuje coś tam namalować więc wspieramy jej rozwój ruchowy oraz kreatywność i wyobraźnie, na rozwiązywanie zadań przyjdzie jeszcze pora :)

Ścieralne karty to super rozwiązanie bo zabawę i naukę możemy powtarzać na okrągło a nawet małe błędy da się szybko naprawić i usunąć :)


Kochani czy wy też w te wakacje znajdujecie odrobinę czasu dla swoich pociech? Pamiętajcie o nich nawet w te upalne dni i może jak słoneczko nie pozwala iść na spacer to usiądźcie razem i pobawcie się z dzieciakami tak, alby każdy miał z tego dużo radości ale zabawa ta będzie miała również ogromny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i ich umiejętności. 

A co najważniejsze - Waszych wspólnych chwil nic nie zastąpi :)


Dziękujemy

Kapitan Nauka

za wspaniałą zabawę i naukę oraz wspólny śmiech i dużo chwil dumy i satysfakcji!

Udanych wakacji kochani :*

środa, 1 sierpnia 2018

48 edycja Blogosfery - Zgłaszamy się i my !

Razem z córcią Emilką oraz braciszkiem w brzuszku zgłaszamy się do testowania produktów  Canpol babies dzięki http://canpolbabies.com/pl/blogosfera

W tej edycji do testowania 30 ZESTAWÓW BUNNY&COMPANY
Ale nie bądźmy tacy samolubni :)
Kochane moje i wy możecie wziąć udział w testach produktów, wystarczy tylko mieć bloga i zgłosić go do Blogosfery  - wystarczy kliknąć http://canpolbabies.com/pl/blogosfera
To nic trudnego! bardzo was zachęcam :)

Ale to jeszcze nie koniec o nie!
Zgłaszamy się z Emilką do zorganizowania konkursu, którego zwycięzcy otrzymają  
w/w zestaw.
Wyniki na początku miesiąca więc trzymać kciuki :)

ODKRYWAM DŹWIĘKI Zwierząt z wydawnictwem AWM

Zwierząt z wydawnictwem AWM

Z wydawnictwem AWM http://www.awm.waw.pl/

współpracujemy już od ponad roku a ich oferta i nowości zawsze mnie zachwyca i nigdy nie nudzi!


Dziś pokaże Wam nowość od

Wydawnictwo AWM

Książeczkę ODKRYWAM DŹWIĘKI. Zwierzęta

Która składa się z 12 twardych stron oraz modułu dźwiękowego. 

 

Całość pięknie wykonana, ze ślicznymi ilustracjami na każdej stronicy opowiada nam o innym zwierzątku.

Z prawej strony znajduje się panel dźwiękowy z 6 obrazkami zwierząt, które po naciśnięciu wydają dźwięk danego zwierzątka.

Ponadto książka ma fajne zakładki, dzięki którym szybko znajdziemy opowieść o danym zwierzątku.

Całość bardzo fajnie się prezentuje i bardzo często ląduje w rączkach mojej Emilki.

Podobają mi się bardzo grube strony książki, dzięki którym będzie odporna na zniszczenia. 

Książka stałą się nie tylko idealną metodą wspólnie spędzanego czasu ale i samodzielną zabawką Emilki, która przyciska sobie zwierzątka i naśladuje wydawane przez nie dźwięki, a cieszy się przy tym ogromnie.

Lubi też zabawę w zgadywanie - ja naciskam zwierzątko i pytam kto to, a ona odpowiada - zna nazwy tylko kilku z nich więc mamy co ćwiczyć i jak rozwijać jej mowę i zasób słów :)

Samo czytanie i oglądanie książki to jak zawsze również nasza sprawdzona zabawa więc książkę polecamy w 100% idealna na prezent lub zachętę do samodzielnego mówienia lub czytania.


Książkę znajdziecie tutaj


https://awm.waw.pl/1343,ODKRYWAM-DZWIEKI--Zwierzeta

za jedyne 34,90

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kochani zachęcam do zaglądania na stronę wydawnictwa http://www.awm.waw.pl/ znajdziecie tam bardzo dużo ciekawych propozycji zarówno dla siebie jak i dla dziecka.

Kochani czasem warto zainwestować w coś do czytania lub zabawy, która będzie korzystna dla rozwoju naszych pociech, my dziękujemy pięknie Agencji Wydawniczej Jerzy Mostowski za możliwość poznania, polubienia i wiele mile spędzonych chwil z ich książkami.


wtorek, 31 lipca 2018

Bawimy się z Cookieland Cutters II

Bawimy się z


Cookieland Cutters

Do wygraniaZestaw  Strażaka 6 szt. Foremek

https://cookielandcutters.com/pl/foremki/hobby/zestaw-stra%C5%BCak-700.html?search_query=zestaw&results=323Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz

Cookieland Cutters - sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej - komentarza w portalu społecznościowym Facebook z odpowiedzią na pytanie - komu podarujesz Zestaw Foremek?

 3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy. 

Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz mój blog i zostawisz po sobie znak komentując -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !   Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz nas na instagramie @kropeczkamoja -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !

Bawimy się do do 2.09.2018r godz. 23.59.

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Kropeczka Moja.

2. Nagroda w każdym konkursie jest przekazywana przez sponsora nagrody - wymienionego w plakacie konkursowym i zasadach konkursu. Sponsor nagrody pokrywa koszty wysyłki.

3. Konkurs przeprowadzany jest na blogu https://kropeczkamoja.blogspot.com/  oraz  Fanpage’a https://www.facebook.com/KropeczkaMoja-627485804087986/

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia wskazanego każdorazowo w plakacie konkursowym publikowanym na Fanpage.

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz Sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej - komentarza w portalu społecznościowym Facebook.
Udział w konkursie polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe.

 3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy. 

Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz mój blog i zostawisz po sobie znak komentując -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !   Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz nas na instagramie @kropeczkamoja -  jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !

Konkurs trwa od ogłoszenia do dnia wskazanego w plakacie konkursowym.

III. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagroda w konkursie przyznawana jest przez Organizatora.

2. Nagrodzone zostanie tyle osób ile nagród w konkursie.

4. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

5. Ogłoszenie wyników następuje do 15 dni od zakończenia konkursu na blogu  oraz fanpage. Wysyłka nagrody do 1 miesiąca.

6. Zwycięzca zgłasza się w ciągu 3  dni w wiadomości prywatnej do Kropeczka Moja.

7. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody. W sytuacji tej zostanie wybrana kolejna osoba.

8. Nagroda wysłana zostanie drogą pocztową lub kurierem tylko na terenie Polski.

9. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)

10. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.  

11.   Po zakończeniu konkursu Organizator będzie skrupulatnie sprawdzać, czy każdy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator nie prowadzi zbioru danych osobowych. 

Uczestnik konkursu w celu udziału w konkursie dobrowolnie zamieszcza swoje dane - komentarz - pod postem konkursowym lub na blogu. 

Zwycięzca konkursu w celu odebrani nagrody dobrowolnie i bez przymusu podaje dane adresowe (adres, imię i nazwisko i numer telefonu) jedynie w celu zaadresowania przesyłki i jej doręczenia. Dane te podaje wyłącznie sponsorowi nagrody. Dane te jeśli są przekazywane organizatorowi ( w przypadku gdy organizator wysyła nagrodę lub w celu przekazania jej sponsorowi) nie są gromadzone. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane te nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane poza ich celem podania - przekazaniem nagrody.

Dochowując najwyższej staranności w zakresie spełnienia wymogów prawnych, uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie dobrowolnie w ramach udziału w konkursie jest właściciel bloga Kropeczka moja czyli Ja 

  ( możesz się zemną skontaktować w każdej sprawie e-mail:kropeczkmoja@gmail.com , tel. 504433309 )

 2. Podanie danych nie było obowiązkowe, ale niezbędne do udziału w konkursie i wysłania nagrody.

 3. Nie będę udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że będę do tego zobligowana na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 4. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe - czyli twój komentarz który jest zgłoszeniem w konkursie - wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i w przypadku wygranej - wysłania nagrody.

 5. Dbam o legalność przetwarzania Twoich danych osobowych, jednocześnie informuję, że przysługuje Ci prawo do

  •  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  •  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

  • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

2.Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz tym regulaminie.

5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu zaadresowania przesyłki - nagrody max 30  dni licząc od daty ich przekazania. 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin. Zwycięzca konkursu przed podaniem danych powienien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki nagrody- w przeciwnym wypadku nie powienien podawać danych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,

b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora). 

Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

3. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

4. Facebook nie sponsoruje i w żaden sposób nie uczestniczy w organizacji konkursu, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

6. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

7.  Organizator wybiera wygranego.Promocja nie jest w żaden sposób związana,ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook . Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny.Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu. Konkurs nie podlega ,ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm). wysyłka tylko na terenie PL. 

Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem  Regulaminu i jest dobrowolne.

Bardzo się cieszę, że tu jesteś! Mam nadzieję, że wpis Ci się spodobał.

Zapraszam do komentowania tu lub na FB. Pozdrawiam!

poniedziałek, 30 lipca 2018

Milusie rajstopy skarpety- zaskoczyły mnie swoją wytrzymałością i jakością używania.


Często firmy mają ciekawe nazwy. 

Jaka powinna być nazwa firmy? 

Jest wiele teorii, ale w tym przypadku firma

Milusie rajstopy skarpety

idealnie oddaje charakter sprzedawanych rzeczy, bo naprawę ich rajstopki skarpetki i podkolanówki są Milusie ! 

Ponadto są bardzo dobre gatunkowo, miłe w dotyku, pięknie się prezentują i są odporne na zniszczenia i mechacenie w praniu. Ich produkty wyróżnia to, że są nie tylko piękne ale i wielokrotnego użycia! Nie raz kupiłam rajstopki, które po pierwszym użyciu nawet nie doczekały prania, a inne już po praniu lądowały w koszu- dlaczego? 

Tak cienkie i delikatne od razu się rozrywały, dziurawiły lub puszczały nitki. Okropne! 

Produkty od Milusie zaskoczyły mnie swoją wytrzymałością i jakością używania. Naprawdę opłaca się je kupić zwłaszcza, że cena też jest Milusia :)

Emilka pięknie się w nich prezentuje i bardzo lubi je nosić bo wykonane z bawełny nie przegrzewają jej i pozwalają skórze oddychać do tego wygodnie leżą i dopasowują się do jej małego ciała. 

Rajstopki i skarpetki z płaskim szwem i nieuciskowym ściągaczem zapewniają jej komfort noszenia, co tym bardziej wpływa na moją pozytywną ocenę tych produktów. Nasza Księżniczka może wygodnie oddawać się temu co lubi a ja jestem zadowolona, że jest jej dobrze, a przy tym wygląda super.

Wy te super rajstopki i skarpetki znajdziecie na stronie  http://brand-socks.com/index.php?route=common/home

Zachęcam do zerknięcia i zakupów :)
środa, 25 lipca 2018

Wcześniejszy poród ? Jakie szanse ma wcześniak na przeżycie w zależności od tygodnia ciąży.

 

Wcześniejszy poród ? Jakie szanse ma wcześniak na przeżycie w zależności od tygodnia ciąży.

Gdy dowiedziałam się, że jestem w ciąży ogarnęło mnie wielkie szczęście i radość, ale już chwile później pojawił się równie ogromny strach i przerażenie, czy moje ciało da rade utrzymać tą ciążę, skoro miało taki problem z przyjęciem zarodka.

Strach towarzyszy pewnie każdej kobiecie w ciąży, w końcu w naszym ciele rozwija się całkiem nowe życie. Pierwsze tygodnie mojej ciąży były najgorsze, ale powoli mdłości i dolegliwości ustały, niestety obawa o dziecko nie znikła.


Gdy minęła mi połowa ciąży ogarnął mnie strach przedwczesnego porodu spowodowanego skracającą się szyjką i częstymi skurczami przepowiadającymi. Bardzo czekałam na tygodnie, które pozwolą mi poczuć się choć trochę bezpieczniej. I tak trafiłam na dane dotyczące szans przeżywalności wcześniaków w danym tygodniu ciąży.

 

Ukończony tydzień ciąży                               Szanse na przeżycie
23 tydzień ciąży                                                53 %
24 tydzień ciąży                                               67 %
25 tydzień ciąży                                               82 %
26 tydzień ciąży                                                85 %
27 tydzień ciąży                                                95 %
28 tydzień ciąży                                                96 %
29 tydzień ciąży                                                96 %
30 tydzień ciąży                                                97 %
31 tydzień ciąży                                                97 %
32 tydzień ciąży                                                98 %

Granica zdolności dziecka do przeżycia leży pomiędzy 23 a 25 tygodniem ciąży.

Warto podkreślić, że istotnym elementem dającym wcześniakowi większe szanse jest jego waga. Im większa waga tym nasze maleństwa mają większą szanse na przeżycie w przypadku przedwczesnego porodu.

To, czy wcześniak przeżyje, zależy także od dojrzałości jego płuc. A pęcherzyki płucne zaczynają rozwijać się właśnie na początku 25 tygodnia ciąży. Często w sytuacjach krytycznych, gdy istnieje ryzyko porodu przedwczesnego podawane są odpowiednie sterydy, które przyśpieszą rozwój płuc u dziecka i zwiększa jego szanse przeżycia w przypadku porodu przedwczesnego.

Obecnie jestem w 28 tygodniu i wiem, że moje szczęście dzięki dzisiejszej medycynie ma duże szanse na przeżycie i czuje się z tym dużo spokojniej. Mam nadzieję doczekać terminu porodu bez żadnych "niespodzianek " ale z tymi danymi czuje się bezpieczniej :)

A czy waszym ciążą również towarzyszył strach i niepokój o przedwczesny poród?

poniedziałek, 23 lipca 2018

Niepewność Violet i Luke'a Jessica Sorensen Wydawnictwo Zysk i Spółka Recenzja


Niepewność Violet i Luke'a


Jessica Sorensen

Wydawnictwo Zysk i Spółka

 Violet Hayes to młoda, piękna i mądra dziewczyna, której życie niestety jest jedną wielką porażką. Jako pięcioletnia dziewczynka straciła rodziców i co gorsza była przy ich tragicznej śmierci, a oprawca rodziców do dziś prześladuje i ją ... nie tylko w snach ale również w realnym życiu. Violet przekazywana jako dziecko z rąk do rąk nie potrafi racjonalnie kierować swoim życiem i zaufać, że może być lepiej, nie mówiąc już o poczuciu bezpieczeństwa lub miłości. Przecież nigdy nie zaznała miłości i nawet nie wie co to jest. 


Każdy dzień pogrążony w demonach z przeszłości to istna walka o przetrwanie i przeżycie.... zwłaszcza z jej zdolnością do samookaleczenia lub prób samobójczych. 


Wszystko już dawno straciłoby sens gdyby nie Luke - chłopak z którym mieszka i który mimo własnych problemów stara się pomóc dziewczynie znów zacząć żyć. 


Czy towarzysząca im niepewność i strach zwycięży?Również Luke nie może pochwalić się szczęśliwą przeszłością, gdyż życie z psychopatyczną matką nie należało do łatwych, następnie problemy z alkoholem i życie na skraju nie napawały go dumą, ale postanowił wszystko zmienić właśnie dla niej.


Czy ta para młodych ludzi tak bardzo pogubionych w życiu i doświadczonych przez los będzie potrafiła odnaleźć szczęście?


Czy będą potrafili je rozpoznać i razem się nim cieszyć?


A co z miłością? Czy oni potrafią kochać?


Bardzo wzruszająca i poruszająca, a zarazem trzymająca w napięciu i wielkich emocjach książka pokaże nam jak życie potrafi być ciężkie i jak wiele potrafi nam dać druga osoba, a inna zabrać. 


Książkę czyta się jednym tchem, gdyż losy młodej tak pogubionej dziewczyny potrafią zaskoczyć, a na dodatek obok jest Preston - jej prześladowca, którego policja nie jest w stanie namierzyć. 


 Jak skończy się ta historia koniecznie przekonajcie się sami!


Bo może i tym razem miłość będzie w stanie zwyciężyć wszystko i naprawić całe zło tego świata...

Książka pochłonęła mnie całkiem i dała mi dużo do myślenia, bo linia między szczęśliwym życiem, a nieszczęśliwym jest bardzo cienka i tak łatwo można wszystko stracić. 


Przesłanie na dziś - doceńmy to co mamy i dbajmy o naszych bliskich!


Jestem pewna, że książka i na Was wywoła podobne odczucia.

Gorąco polecam !

Książkę znajdziecie tutaj  

https://www.sklep.zysk.com.pl/niepewnosc-violet-i-luke-a.html

A ja polecam wam zerknąć na stronę wydawnictwa

Bezpieczne dziecko - cz. 2 Gdy dziecko się zgubi? Co robimy?

 Bezpieczne dziecko - cz. 2 Gdy dziecko się zgubi? Co robimy?


Wczoraj udało nam się wybrać odpocząć trochę w Gródku nad Dunajcem jest to niewielkie jeziorko zawierający wszystkie udogodnienia - restauracje, place zabaw była nawet karuzela itp. Bardzo mi się nasz wypad podobał - Emilka była grzeczna, cieszyła się zabawą w piasku i wodzie - ale nie o tym chce pisać. Gdy Emilka spała mój mąż zwrócił mi uwagę na pewną dziewczynkę, która błądziła między samochodami z rozłożonymi kocami, jak również przyczepkami kempingowymi oraz namiotami. Dziewczynka mogła mieć 3 latka i zanosiła się płaczem. Od razu zrozumieliśmy, że bidulka się zgubiła i nie czekając długo próbowałam ją dogonić. Niestety mała poszła w kierunku wody wchodząc do niej ponad pas zaczęła przymierzać brzeg jeziora cały czas płacząc. Nie spuszczałam jej z oka, jednocześnie szukając jakiegoś zatroskanego rodzica przeglądałam plaże i wodę niestety żadnej mamy ani taty biegający za dzieckiem nie znalazłam. Dziewczynka dość szybko przeszła prawie całą plażę wzdłuż wody i chyba udało jej się odnaleźć brata, który miał może 5 lat. Chłopak zaczął ją gdzieś prowadzić więc podążałem za nimi. Tak wszyscy trafiliśmy do młodych rodziców leżących na kocyku przy samym wjeździe - bardzo zajętych sobą nie mających nawet świadomości co przeżyła córka. Gdy zobaczyli dziewczynkę próbowali się dowiedzieć, czy coś się jej stało dziewczynka jednak zanosiło się takim płaczem że nie była w stanie odpowiedzieć. Wtedy podeszłam ja i powiedziałam, że córka od dłuższego czasu błąkała się po całej plaży płaczący i szukając rodziców. Była bardzo przestraszona i nie wyobrażam sobie co mogła czuć w tak dużym zbiegowisku ludzi.  Młodzi rodzice tylko na mnie popatrzył i powiedzieli "Dziękuje".....


Sytuacje takie zapewne zdarzają się bardzo często- dziecko wychodząc z wody nie może odnaleźć rodziców i z pewnością jest to dla niego traumatyczne przeżycie - ona samo pośród tylu nieznajomych nie wie co zrobić.

Po pierwsze my rodzice nigdy nie powinniśmy pozwolić na taką sytuacje!

Bez względu na to czy jesteśmy:
- na plaży,
- na placu zabaw,
- w sklepie, 
- na wycieczce,
- na spacerze

Nigdy nie powinniśmy spuszczać dziecka z oka! 

Nie chce pomyśleć co byłoby gdyby dziecko poszło w kierunku sklepów i ulicy - gdzie panowłą znaczny ruch, lub weszło głębiej w wodę!

Jak zapobiegać?
- nie zostawiamy dzieci samych,
- stosujemy wyróżniające się ubranie - np wstążka na czapeczce - wtedy z daleka widzimy nasze dziecko i możemy wygrzewać się na kocyku,
- możemy coś przywiązać do naszego samochodu- parasola itp. np. czerwoną kokardę lub balon - aby dziecku łatowej było odnaleźć nasze legowisko, gdy bawiąc się w wodzie lekko się przemieści. 
- gdy dziecko jest już większe uczymy go odpowiedniego zachowania- 
 1. nigdy nie odchodź od rodziców, 
 2. nie wstydź się poprosić o pomoc - po prostu powiedz zgubiłem się
 3. znaj numer telefonu do rodziców 
 4. pamiętaj swój adres
 5. pamiętaj jakiś szczegół gdzie zaparkowaliśmy samochód
- Super pomysłem jest wyposażenie dziecka w opaskę bezpieczeństwa SOS -
opaski są bardzo ładne, kolorowe i zachęcają do ich noszenia - spodobają się każdemu dziecku
Ale co najważniejsze posiadają paseczek, na którym wpisujemy numer naszego telefonu- paseczek chowamy w opasce i zapinamy na ręce dziecka. GOTOWE!
Takie opaski znajdziecie na stronie  https://www.facebook.com/bezpiecznedzieciaki/
lub na aukcjach http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=39169711&order=mGdy dziecko się zgubi? Co robimy?
 • Nie wpadamy w panikę!
 • Staramy się nawoływać dziecko po imieniu
 • Jeśli jesteśmy z kimś staramy się rozdzielić i szukać dziecka - dobrze, gdy ktoś zostaje w miejscu które dziecko może kojarzyć, np. przy samochodzie, kocyku na plaży itp. 
 • Możemy prosić o pomoc - udać się do ratownika z prośbą o pomoc, poprosić panie w sklepie o puszczenie informacji z głośników itp
 • nie odstępujmy telefonu i nie blokujmy linii - może nasza zguba będzie się z nami kontaktować 
 Nasza pigułka 

Mam nadzieje, że nigdy MI ani Wam nie przydarzy się taka sytuacja - pilnujmy naszych maluchów - to przecież nasze skarby!  
Zwracajmy również uwagę na inne dzieci, może i wy spotkacie taką malutką zagubioną istotkę - nie wahajcie się ani chwili i pomóżcie jej odnaleźć rodziców!

Jeśli jednak spotkało was coś podobnego czekam na wasze historie w komentarzach.