poniedziałek, 13 maja 2019

Do wygrania 1 zestaw Z KRÓLICZKIEM

Konkurs wygrywają dwie bliźniaczki i ich mama Marta Dajewska za zgłoszenie
Kochane Ciocie i Wujkowie :*
Siostrzana rozmowa się dziś w brzuszku odbyła:
"Siostrzyczko Moja !
Jest piękna nagroda z Canpola!
Śliczny króliczek jest do wygrania,
co czekał by na nas od pierwszego dnia życia.
Jak ze szpitala przyjdziemy w łóżeczku króliczka zastaniemy.
Mama tacie wczoraj mówiła ,że takiego sobie dla nas wymarzyła.
Że w wózeczku by z nami w podróże wyruszał,
i towarzystwa całą dobę dotrzymywał.
W dzień by w zabawie czas umilał,
a nocy miłe sny długimi uszami przyganiał.
Taki z niego strażnik snu i nie tylko..
Mama mówi, że jest piękny, miękki
zawsze uśmiechnięty o przyjaznej twarzy dlatego o takim dla nas marzy"


"Co ty siostro opowiadasz?
Ta nagroda super sprawa.
Króliczek przyjacielem naszym by był
i razem z nami w łóżeczku by był.
Dlatego prosimy ciocię Kropeczkę co konkurs organizuje o pięknego króliczka z Canpola
bo króliczek to dla nas miła nagroda.
Że króliczka byśmy wygrać chciały i uśmiech na twarzy byśmy miały.
A i mama by się ucieszyła jakby go dla nas zdobyła"

I tak skończyła się siostrzana rozmowa,
bo małe bliźniaczki zasnęły wtulone w brzuszku mamy,
by nabrać siłę na majowy dzień,
kiedy to z mama i tata na świecie się przywitają.
A na dziś dziękujemy i na wyniki z niecierpliwością oczekujemy.
Jak wygramy sprawi nam to mnóstwo radości i uśmiechu na twarzy
bo kompletowanie podwójnej wyprawki to dla rodziców nie lada wyzwanie:*

 

 Dzięki Blogosferze od Canpol babies  http://canpolbabies.com/pl/blogosfera

zapraszam Was do konkursu  :)

  Do wygrania 1 zestaw  Z KRÓLICZKIEM

Zadanie bardzo proste - 

Napisz wierszyk o króliku, który pomaga twojemu dziecku. 

Napisz jak zabawka pomoże twojemu dziecku i dlaczego właśnie wy powinniście wygrać. 

Najfajniejsze (naszym zdaniem) zgłoszenie wygrywa. Warunki zabawy
1.Zapoznanie się z treścią oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie
odpowiedzi na zadanie konkursowe na fb, blogu  lub wyślij do mnie na adres E-mail.
2. Konkurs skierowany jest do fanów profilu Kropeczka Moja oraz Canpol Babies.
3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy.

4. Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz mój blog - klikając Obserwuj - jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !

5. Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz nas na instagramie @kropeczkamoja - jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !
Zgłoszenie na E-mail - adres kropeczkamoja.blog@gmail.com


W tytule - Konkurs Canpol

Oczekuj ode mnie potwierdzenia otrzymania wiadomości.

Prace wysłane na adres e-mail będą umieszczane w tym wpisie.

Konkurs trwa do 02.06. 2019r. Wyniki opublikuje na blogu w terminie 6 dni. Zwycięzca ma 3 dni na przesłanie koniecznych danych do wysłania nagrody.Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Kropeczka Moja.

2. Nagroda w każdym konkursie jest przekazywana przez sponsora nagrody - wymienionego w plakacie konkursowym i zasadach konkursu. Sponsor nagrody pokrywa koszty wysyłki.

3. Konkurs przeprowadzany jest na blogu https://kropeczkamoja.blogspot.com/ 

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia wskazanego każdorazowo zasadach zabawy.

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz Sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej - komentarza.
Udział w konkursie polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe.

 3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy. 

Konkurs trwa od ogłoszenia do dnia wskazanego w plakacie konkursowym.

III. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagroda w konkursie przyznawana jest przez Organizatora.

2. Nagrodzone zostanie tyle osób ile nagród w konkursie.

4. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

5. Ogłoszenie wyników następuje do 15 dni od zakończenia konkursu na blogu  oraz fanpage. Wysyłka nagrody do 1 miesiąca.

6. Zwycięzca zgłasza się w ciągu 3  dni w wiadomości prywatnej do Kropeczka Moja.

7. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody. W sytuacji tej zostanie wybrana kolejna osoba.

8. Nagroda wysłana zostanie drogą pocztową lub kurierem tylko na terenie Polski.

9. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)

10. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.  Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Praca nie może brać udziału w innym konkursie.

11.   Po zakończeniu konkursu Organizator będzie skrupulatnie sprawdzać, czy każdy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator nie prowadzi zbioru danych osobowych. 

Uczestnik konkursu w celu udziału w konkursie dobrowolnie zamieszcza swoje dane - komentarz - pod postem konkursowym lub na blogu. 

Zwycięzca konkursu w celu odebrani nagrody dobrowolnie i bez przymusu podaje dane adresowe (adres, imię i nazwisko i numer telefonu) jedynie w celu zaadresowania przesyłki i jej doręczenia. Dane te podaje wyłącznie sponsorowi nagrody. Dane te jeśli są przekazywane organizatorowi ( w przypadku gdy organizator wysyła nagrodę lub w celu przekazania jej sponsorowi) nie są gromadzone. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane te nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane poza ich celem podania - przekazaniem nagrody.

Dochowując najwyższej staranności w zakresie spełnienia wymogów prawnych, uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie dobrowolnie w ramach udziału w konkursie jest właściciel bloga Kropeczka moja czyli Ja 

  ( możesz się zemną skontaktować w każdej sprawie e-mail:kropeczkmoja@gmail.com , tel. 504433309 )

 2. Podanie danych nie było obowiązkowe, ale niezbędne do udziału w konkursie i wysłania nagrody.

 3. Nie będę udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że będę do tego zobligowana na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 4. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe - czyli twój komentarz który jest zgłoszeniem w konkursie - wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i w przypadku wygranej - wysłania nagrody.

 5. Dbam o legalność przetwarzania Twoich danych osobowych, jednocześnie informuję, że przysługuje Ci prawo do

  •  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  •  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

  • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

2.Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz tym regulaminie.

5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu zaadresowania przesyłki - nagrody max 30  dni licząc od daty ich przekazania. 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin. Zwycięzca konkursu przed podaniem danych powienien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki nagrody- w przeciwnym wypadku nie powienien podawać danych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,

b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora). 

Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

3. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

4. Facebook nie sponsoruje i w żaden sposób nie uczestniczy w organizacji konkursu, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

6. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

7.  Organizator wybiera wygranego.Promocja nie jest w żaden sposób związana,ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook . Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny.Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu. Konkurs nie podlega ,ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm). wysyłka tylko na terenie PL. 

Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem  Regulaminu i jest dobrowolne.

Bardzo się cieszę, że tu jesteś! Mam nadzieję, że wpis Ci się spodobał. 

 

wasze zgłoszenia

Witam , przesylam odpowiedz na pytanie konkursowe  oto ona :Mój synek uwielbia króliczki malutkie 
Najbardziej kocha króliki bo są milutkie 
Szczególnie duże uszy mu się podobają 
Króliczki przytulanki też w rozwoju mu pomagają 
Bo ich duże uszy idealne do gryzienia się nadają 
A przytulanki króliki zmysły wzroku, dotyku i słuchu u dziecka rozwiją 
Króliczki w rozwoju maluszka bardzo się przydają 
Bo takie zabawki w wózku nie raz dziecko uspokajają 
W podróży króliczek też jest pomocny 
Bo zabawi dziecko i wywoła uśmiech radosny 
W gorsze dni też utuli do spania 
Bo to pomocna zabawka do uspokajania.
Tulić sie lubi z krolikami zabawkami
Więc idealny dla niego byłby ten zestaw z kroliczkami
Z kubeczka już pije więc też go używać będzie
Królika i kubek zabierać będzie wszędzie
Zestaw idealny dla mojego synka
Bo pokocha od razu tego króliczka.
Więc zgłaszamy się z nadzieją wygranej 
Bo fajnie by było zobaczyć uśmiech buzi synka uradowanej  ! Pozdrawiam Joanna

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Króliczku, mój króliczku,
już niedługo będę tulił Cię przy policzku.
Marzę o tym by każdego dnia z rana,
witała mnie Twa pluszowa głowa roześmiana.
Marzenie to już niezbyt odległe,
dwa miesiące i przybędę.
Mamusia i tatuś czekają,
więc piękną wyprawkę zrobić mi się starają.
Liczę, że się w niej znajdziesz
i szybko w moim pokoiku się odnajdziesz.
Tatuś już wybiera kolor ścian,
Lecz Twa niebieskość w nim to będzie idealny stan.
Liczę, że nie przybędziesz sam, 
a wtedy będzie z nas niezły klan.
Grzechotka, gryzaczek i kubeczek,
odnajdą się świetnie wśród moich zabaweczek.
Będziesz mnie w rozwoju stymulować,
a ja obiecuję zawsze się Tobą opiekować.
Na początku rączki moje niezdarne, 
lecz serce zawsze ofiarne.

Wygrać Ciebie pragnę,
bo finansowo rodziców odciążyć się garnę.
Oni za to marzą o moim bezzębnym uśmiechu, 
radosnych oczkach od rana,
a to na pewno sprawi ta wygrana.

Fb polubiony, post udostęniony, znajome zaproszone, blog obserwuje. Wszystkie warunki spełnione.
na fb Renata

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Płacze w nocy Antoś mały,
„Gdzie jest smoczek mój wspaniały,
Straszny sen ja dzisiaj miałem,
Bardzo mocno się go bałem”
Królik gdy płacz ten usłyszał,
Bardzo szybko tu przykicał
Nie płacz nie płacz mój kochany,
Smoczka razem poszukamy,
Zobacz, wpadł on pod łóżeczko,
Już go daje mój koleżko,
By się skarb nie zgubił drogi,
Przypnę sobie go do nogi,
Zawsze będę go pilnował,
By przed tobą się nie chował,
Będę zawsze Ci pomagał,
Do snu bajki opowiadał,
Ja odgonię twe koszmary,
Uruchomię swoje czary,
Będziesz piękne sny już śnił,
Dobre mleczko sobie pił.

Pozdrawiam,
Agnieszka Matysik

7 komentarzy:

 1. Kochane Ciocie i Wujkowie :*
  Siostrzana rozmowa się dziś w brzuszku odbyła:
  "Siostrzyczko Moja !
  Jest piękna nagroda z Canpola!
  Śliczny króliczek jest do wygrania,
  co czekał by na nas od pierwszego dnia życia.
  Jak ze szpitala przyjdziemy w łóżeczku króliczka zastaniemy.
  Mama tacie wczoraj mówiła ,że takiego sobie dla nas wymarzyła.
  Że w wózeczku by z nami w podróże wyruszał,
  i towarzystwa całą dobę dotrzymywał.
  W dzień by w zabawie czas umilał,
  a nocy miłe sny długimi uszami przyganiał.
  Taki z niego strażnik snu i nie tylko..
  Mama mówi, że jest piękny, miękki
  zawsze uśmiechnięty o przyjaznej twarzy dlatego o takim dla nas marzy"


  "Co ty siostro opowiadasz?
  Ta nagroda super sprawa.
  Króliczek przyjacielem naszym by był
  i razem z nami w łóżeczku by był.
  Dlatego prosimy ciocię Kropeczkę co konkurs organizuje o pięknego króliczka z Canpola
  bo króliczek to dla nas miła nagroda.
  Że króliczka byśmy wygrać chciały i uśmiech na twarzy byśmy miały.
  A i mama by się ucieszyła jakby go dla nas zdobyła"

  I tak skończyła się siostrzana rozmowa,
  bo małe bliźniaczki zasnęły wtulone w brzuszku mamy,
  by nabrać siłę na majowy dzień,
  kiedy to z mama i tata na świecie się przywitają.
  A na dziś dziękujemy i na wyniki z niecierpliwością oczekujemy.
  Jak wygramy sprawi nam to mnóstwo radości i uśmiechu na twarzy
  bo kompletowanie podwójnej wyprawki to dla rodziców nie lada wyzwanie:*

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście lubimy stronę na fb organizatora i sponsora oraz zaprosiliśmy inne ciocie do zabawy :**

   Usuń
 2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 3. Mój synek uwielbia króliczki malutkie
  Najbardziej kocha króliki bo są milutkie
  Szczególnie duże uszy mu się podobają
  Króliczki przytulanki też w rozwoju mu pomagają
  Bo ich duże uszy idealne do gryzienia się nadają
  A przytulanki króliki zmysły wzroku, dotyku i słuchu u dziecka rozwiją
  Króliczki w rozwoju maluszka bardzo się przydają
  Bo takie zabawki w wózku nie raz dziecko uspokajają
  W podróży króliczek też jest pomocny
  Bo zabawi dziecko i wywoła uśmiech radosny
  W gorsze dni też utuli do spania
  Bo to pomocna zabawka do uspokajania.
  Tulić sie lubi z krolikami zabawkami
  Więc idealny dla niego byłby ten zestaw z kroliczkami
  Z kubeczka już pije więc też go używać będzie
  Królika i kubek zabierać będzie wszędzie
  Zestaw idealny dla mojego synka
  Bo pokocha od razu tego króliczka.
  Więc zgłaszamy się z nadzieją wygranej
  Bo fajnie by było zobaczyć uśmiech buzi synka uradowanej !


  Oczywiście polubione

  OdpowiedzUsuń
 4. Niestety tym razem nie bierzemy udziału w zabawie ponieważ wena mamusie zawiodła i dziewczynki nie będą miały szansy na króliczka. Ale jesteśmy na bieżąco na instagramie, blogi i fanpage na fb. Wszędzie o tej samej nazwie

  OdpowiedzUsuń
 5. Króliczku, mój króliczku,
  już niedługo będę tulił Cię przy policzku.
  Marzę o tym by każdego dnia z rana,
  witała mnie Twa pluszowa głowa roześmiana.
  Marzenie to już niezbyt odległe,
  dwa miesiące i przybędę.
  Mamusia i tatuś czekają,
  więc piękną wyprawkę zrobić mi się starają.
  Liczę, że się w niej znajdziesz
  i szybko w moim pokoiku się odnajdziesz.
  Tatuś już wybiera kolor ścian,
  Lecz Twa niebieskość w nim to będzie idealny stan.
  Liczę, że nie przybędziesz sam,
  a wtedy będzie z nas niezły klan.
  Grzechotka, gryzaczek i kubeczek,
  odnajdą się świetnie wśród moich zabaweczek.
  Będziesz mnie w rozwoju stymulować,
  a ja obiecuję zawsze się Tobą opiekować.
  Na początku rączki moje niezdarne,
  lecz serce zawsze ofiarne.

  Wygrać Ciebie pragnę,
  bo finansowo rodziców odciążyć się garnę.
  Oni za to marzą o moim bezzębnym uśmiechu,
  radosnych oczkach od rana,
  a to na pewno sprawi ta wygrana.

  Fb polubiony, post udostęniony, znajome zaproszone, blog obserwuje. Wszystkie warunki spełnione.

  email:rena246@interia.pl

  OdpowiedzUsuń