wtorek, 10 września 2019

Konkurs Canpol babies zestaw zabawek

 Dzięki Blogosferze od Canpol babies  http://canpolbabies.com/pl/blogosfera

zapraszam Was do konkursu  :)

  Do wygrania 1 zestaw zabawek od Canpol babies


Zadanie bardzo proste - 

Jak ty bawisz się ze swoim maluchem? 

Najfajniejszy wierszyk - rymowanka wygrywa!

Proszę o krótkie, a treściwe :)
Warunki zabawy
1.Zapoznanie się z treścią oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie
odpowiedzi na zadanie konkursowe na fb, blogu  lub wyślij do mnie na adres E-mail.
2. Konkurs skierowany jest do fanów profilu Kropeczka Moja oraz Canpol Babies.
3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy.

4. Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz mój blog - klikając Obserwuj - jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !

5. Będzie mi niezmiernie miło jeśli zaobserwujesz nas na instagramie @kropeczkamoja - jeśli obserwujesz koniecznie napisz o tym w komentarzu !Zgłoszenie na E-mail - adres kropeczkamoja.blog@gmail.com


W tytule - Konkurs Canpol

Oczekuj ode mnie potwierdzenia otrzymania wiadomości.

Prace wysłane na adres e-mail będą umieszczane w tym wpisie.

Konkurs trwa do 30.09. 2019r. Wyniki opublikuje na blogu w terminie 6 dni. Zwycięzca ma 3 dni na przesłanie koniecznych danych do wysłania nagrody.Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Kropeczka Moja.

2. Nagroda w każdym konkursie jest przekazywana przez sponsora nagrody - wymienionego w plakacie konkursowym i zasadach konkursu. Sponsor nagrody pokrywa koszty wysyłki.

3. Konkurs przeprowadzany jest na blogu https://kropeczkamoja.blogspot.com/ 

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia wskazanego każdorazowo zasadach zabawy.

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunki zabawy

1. Konkurs skierowany jest do fanów ( osoby lubiące profil FB ) profilu Kropeczka Moja oraz Sponsora nagrody.

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej - komentarza.
Udział w konkursie polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe.

 3. Wszyscy lubimy się bawić, dlatego zadbajmy o udostępnienie informacji o konkursie na FB oraz zaprośmy znajomych do wspólnej zabawy. 

Konkurs trwa od ogłoszenia do dnia wskazanego w plakacie konkursowym.

III. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagroda w konkursie przyznawana jest przez Organizatora.

2. Nagrodzone zostanie tyle osób ile nagród w konkursie.

4. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

5. Ogłoszenie wyników następuje do 15 dni od zakończenia konkursu na blogu  oraz fanpage. Wysyłka nagrody do 1 miesiąca.

6. Zwycięzca zgłasza się w ciągu 3  dni w wiadomości prywatnej do Kropeczka Moja.

7. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody. W sytuacji tej zostanie wybrana kolejna osoba.

8. Nagroda wysłana zostanie drogą pocztową lub kurierem tylko na terenie Polski.

9. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)

10. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.  Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Praca nie może brać udziału w innym konkursie.

11.   Po zakończeniu konkursu Organizator będzie skrupulatnie sprawdzać, czy każdy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator nie prowadzi zbioru danych osobowych. 

Uczestnik konkursu w celu udziału w konkursie dobrowolnie zamieszcza swoje dane - komentarz - pod postem konkursowym lub na blogu. 

Zwycięzca konkursu w celu odebrani nagrody dobrowolnie i bez przymusu podaje dane adresowe (adres, imię i nazwisko i numer telefonu) jedynie w celu zaadresowania przesyłki i jej doręczenia. Dane te podaje wyłącznie sponsorowi nagrody. Dane te jeśli są przekazywane organizatorowi ( w przypadku gdy organizator wysyła nagrodę lub w celu przekazania jej sponsorowi) nie są gromadzone. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane te nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane poza ich celem podania - przekazaniem nagrody.

Dochowując najwyższej staranności w zakresie spełnienia wymogów prawnych, uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie dobrowolnie w ramach udziału w konkursie jest właściciel bloga Kropeczka moja czyli Ja 

  ( możesz się zemną skontaktować w każdej sprawie e-mail:kropeczkmoja@gmail.com , tel. 504433309 )

 2. Podanie danych nie było obowiązkowe, ale niezbędne do udziału w konkursie i wysłania nagrody.

 3. Nie będę udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że będę do tego zobligowana na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 4. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe - czyli twój komentarz który jest zgłoszeniem w konkursie - wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i w przypadku wygranej - wysłania nagrody.

 5. Dbam o legalność przetwarzania Twoich danych osobowych, jednocześnie informuję, że przysługuje Ci prawo do

  •  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  •  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

  • Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

2.Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz tym regulaminie.

5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu zaadresowania przesyłki - nagrody max 30  dni licząc od daty ich przekazania. 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin. Zwycięzca konkursu przed podaniem danych powienien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki nagrody- w przeciwnym wypadku nie powienien podawać danych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,

b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora). 

Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

3. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

4. Facebook nie sponsoruje i w żaden sposób nie uczestniczy w organizacji konkursu, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

6. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

7.  Organizator wybiera wygranego.Promocja nie jest w żaden sposób związana,ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook . Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny.Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu. Konkurs nie podlega ,ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm). wysyłka tylko na terenie PL. 

Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem  Regulaminu i jest dobrowolne.

Bardzo się cieszę, że tu jesteś! Mam nadzieję, że wpis Ci się spodobał.

Wasze zgłoszenia 

~~~

Pomysłów dużo na zabawę mamy
Więc szaleństwo zaczynamy :)
Gdy pogoda na dworze dopisuje
Zamki z piasku z córką buduję 😊
Zabawy w akuku nadal przerabiamy
Przy tym obie frajdę mamy :)
Ostatnio też świetny patent odkryłam
Szybko córce zajęcie sprawiłam😊
Wystraczy karton i wyciąć kilka dziurek
No i potrzebne też trochę makaronu rurek
Dziecko się uczy do otworków celować
A mama ma chwilę by czas dla siebie zagospodarować ☺️
Dziecko dobrą zabawą się zajmuje
A ja w tym czasie ciepłą kawę konsumuje :D
Córka uwielbia gdy książki wspólnie czytamy
Wtedy zawsze uśmiechnięte miny mamy
I wspólny czas miło spędzamy :)
Na basen też często wszyscy jeździmy
Tam w wodzie chętnie razem się bawimy ❤️
Pomysłów na zabawę nam nie brakuje
Mama na każdym kroku coś wyczaruje :)
Czas niestety nam ucieka jak szalony
Więc się staramy by był w pełni wypełniony 💛
My wspólną zabawę naprawdę kochamy
Klocki wraz z córką chętnie poukładamy 😉
O grzechotkach też nie zapomnimy
Z nimi każdy czas sobie umilimy ❤️

Zgłasza: Dominika P
Obserwuję Pani bloga oraz profil na Facebooku polubiony :) Serdecznie pozdrawiam. :)

~~~~
Pani Ewelina i Kornelia -zdjęcie z wierszem na email 

~~~~


8 komentarzy:

 1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 2. Gdy na spacer wychodzimy
  To się świetnie też bawimy
  Dużo śmiechu i zabawy
  Bo uwielbiamy wesołe wyprawy
  Na placu zabaw się hustamy
  Razem w akuku nawet gramy
  Dużo śmiechu w sobie mamy
  Z synkiem w wózku biegamy
  Na slizgawke też chodzimy
  Razem na niej zjezdzamy i siedzimy
  W domu też dobrze się bawimy
  Układamy klocki i robimy śmieszne miny
  W chowanego też się z synkiem pobawię
  I zaraz z za kocyka głowę wystawię
  Dzięki temu jesteśmy razem szczęśliwi
  Codziennie się bawimy,nie marnujemy ani chwili.

  OdpowiedzUsuń
 3. Zgłoszenie na maila. Obserwujemy na insta :)
  E.W

  OdpowiedzUsuń
 4. Kreatywności nie ma końca
  trwa ona do zachodu słońca
  Tak rozwój wspomagamy
  I świetną zabawę mamy
  Nasze najbardziej ulubione
  nigdy jeszcze nie znudzone
  wspaniałe klocki które mamy
  I wiele zabaw z nimi znamy
  Z klocków różności budujemy
  Wyobraźni upust dajemy
  Budujemy przeróżne cuda
  Nieraz pojazd kosmiczny się uda
  Pierwsze klocki to duplo lego
  Specjalne dla każdego małego
  Są bezpieczne i kolorowe
  W zabawie są tak cudowne
  Uczą świata i rzeczywistości
  Zwykłej ludzkiej codzienności
  Podstawowe czynności nazywać
  I wszelkie przedmioty pokazywać
  Jednak tradycyjne budowanie
  To nie jedyne rozwiązanie
  Można też bramki budować
  I tak piękne gole zdobywać
  Układać klocki według wzoru
  I też uczyć się nazwy koloru
  Obijać cudne stempelki w masie
  Tak w naszym wolnym czasie
  kreatywnie sobie działamy
  I wiele śmiechu przy tym mamy!

  OdpowiedzUsuń
 5. Z ZWIJAMY arogancję i wyniosłość i wyrzucamy
  A AKTYWNOŚĆ podcza zabawy w planach mamy
  B BUDUJEMY zamki,domki i inne cuda z klocków wiecie
  A ANGAŻUJEMY młodych i starych najlepiej w świecie
  W WOLIMY malowanie palcami niż pędzlami
  A AKURAT nie martwimy się na ubraniach plamami

  P PAPIEROWE wykonujemy origami i inne cuda
  E EFEKTOWNE dekoracje z liści wykonywać się uda
  Ł ŁAPIEMY promienie słońca,zberamy żołędzie i kasztany
  N NIESKOŃCZONĄ ilość pomysłów na zabawę mamy
  A ANGAŻUJEMY każdą część ciała do śpiewu i tańca

  W WSPANIALE biegamy i szalejemy jak w zbożu szarańcza!
  E EMANUJEMY chęcią gry w twistera bądź chowanego
  R ROWEREM jazda, skakanie w gumę?u nas to nic dziwnego
  W WARJUJEMY,bawimy się w klasy i piłkę kopiemy
  Y YUPI!! Wycinamy , wyklejamy i robimy co chcemy !

  Zabawa to każdego dnia podstawa
  nie wiąże się z nią stres ani obawa
  a teraz gdy nasz najmłodszy urwis szaleje
  gdy wygram dla niego te klocki,chyba zemdleje
  bo będzie mógł budować z nami
  zachwycając się różnymi strukturami !

  Mama edyta, edka767@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 6. Zgłoszenie wysłane na e-mail 30-go września☺️

  OdpowiedzUsuń
 7. Konkurs Wygrywa Pani Dominika P zgłoszenie wyslane na email. Czekam na Pani dane :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jak długo czeka Pani na dane ? czy zwyciezczyni sie odezwała?

   Usuń